Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/

Lưu vào:
Tác giả chính: GS.TS Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (Chủ biên)
Đồng tác giả: PGS.TS. Đặng, Quốc Bảo, TS. Nguyễn, Quốc Chí, TS. Nguyễn, Sĩ Thư, TS. Nguyễn, Trọng Hậu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 371.2 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn