Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị khoa học và công nghệ ngành xây dựng (giai đoạn 2001 - 2012): Phần 2 - Kết cấu công trình và công nghệ xây dựng , Vật liệu và cơ khí xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Xây dựng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Knxb., 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 721.04 T527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn