Vận động chính sách công - Lý luận và thực tiễn: Sách tham khảo/

Lưu vào:
Tác giả chính: GS.TSKH. Đào, Trí Úc (Đồng chủ biên)
Đồng tác giả: PGS.TS. Vũ, Công Giao (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.6 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn