Final Report: Master Plan 2010/

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Japan International Cooperation Agency
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : International Development Center of Japan , 1997
Japan International Cooperation Agency
Pacific Consultants International
Sanyu Consultants Inc.
Series:The study on the integrated regional socio-economic development master plan for the key area of the central region of the Socialist Republic of Viet Nam
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.959 F311a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn