Manufacturing and Environmental Management/

Lưu vào:
Tác giả chính: Takakuwa, Soemon (Editor-in-chief)
Đồng tác giả: Nguyen, Dang Minh (Co-editor), Nguyen, Hong Son (Co-editor)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hanoi: National Political Publishing House, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.7 M105u
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn