Niên giám thống kê 1993

Niên giám thống kê toàn bộ số liệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước 1993, có bổ sung một số thông tin về xuất, nhập cảnh, hoạt động của tòa án

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng cục Thống kê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn