Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 19: 1958

Sách tập hợp 103 văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1958 về các vấn đề: đẩy mạnh công tác chống hạn, làm thuỷ lợi, ổn định mức thuế nông nghiệp, cải tiến chế độ tiền lương, đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, vạch mặt âm mưu xâm lược miền Nam Việt Nam của đế quốc Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn