Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874 - 2008/

Lưu vào:
Tác giả chính: Fukao, Jyoji
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Tokyo, Japan: Maruzen Publishing Co., Ltd, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.910 R201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn