Comparative Constitutionalism: Cases and Materials/

Lưu vào:
Tác giả chính: Dorsen, Norman
Đồng tác giả: Baer, Susanne, Rosenfeld, Michel, Sajó, András
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : United States: West Group, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.023 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn