Comparative Constitutional Law/

Lưu vào:
Tác giả chính: Ginsburg, Tom
Đồng tác giả: Dixon, Rosalind
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn