Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 22: 1961

Tập hợp các văn bản phản ánh các hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1961 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 1961-1965, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH ở miền Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn