Probity and Managing Procurement: How to Avoid Corrupting the Process/

Lưu vào:
Tác giả chính: Box, James E
Đồng tác giả: Forde, Michael W
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Australia: Butterworths, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.53 Pr418-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn