The Standard Code of Parliamentary Procedure/

Lưu vào:
Tác giả chính: Sturgis, Alice
Tác giả tập thể: American Institute of Parliamentarians
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: McGraw-Hill, 2011
Phiên bản:4th edition
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.730 St105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn