Trích dẫn APA

Manfred Schreiner, Nguyễn, H. K., & Phạm, N. H. (2002). Quản lý môi trường-con đường kinh tế dẫn đến nền kinh tế sinh thái\. Hà Nội: Khoa học kỹ thuật.

Chicago Style Citation

Manfred Schreiner, Hồng Khánh Nguyễn, and Ngọc Hân Phạm. Quản Lý Môi Trường-con đường Kinh Tế Dẫn đến Nền Kinh Tế Sinh Thái\. Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2002.

Trích dẫn MLA

Manfred Schreiner, Hồng Khánh Nguyễn, and Ngọc Hân Phạm. Quản Lý Môi Trường-con đường Kinh Tế Dẫn đến Nền Kinh Tế Sinh Thái\. Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.