Văn kiện đảng toàn tập. Tập 4: 1932-1934

Tập hợp các văn kiện của Đảng từ năm 1932-1934 gồm: chương trình hành động của ĐCS Đông Dương, Cương lĩnh Nông hội, Công hội, thanh niên cộng sản đoàn; nghị quyết của Ban chỉ huy với các đại diện trong nước của Đảng, các tác phẩm của lãnh tụ lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, thư của TWĐCSĐD gửi ĐCS Pháp, T...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn