Lịch sử thế giới

Sách tái hiện lịch sử phát triển của nhân loại từ khi loài người bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 3 triệu năm cho đến tận ngày nay với mọi biến cố và thăng trầm

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương