Lãnh đạo phong cách Barack Obama : Những bài học xây dựng đội ngũ và tạo dựng văn hóa chiến thắng trong giai đoạn khó khăn /

Lưu vào:
Tác giả chính: Leanne, Shel
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Thiên Kim (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thế giới , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.409 L107đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn