Quản trị nguồn nhân lực\

Sách giới thiệu những kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn từ thu hút tới đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Kim Dung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giáo dục, 2001
Phiên bản:tái bản lần thứ 2 có bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.3 Qu105t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn