Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng cơ sở /

Lưu vào:
Tác giả chính: Quý Lân (Hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thế giới , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.259 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn