Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt nam: Kết qủa đề tài NCKH cấp nhà nước KX03.19\

Sách luận giải một số vấn đề về lý thuyết cơ bản và kinh nghiệm thế giới về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế có tham khảo mô hình công nghiệp hóa ở một số nước; phân tích thực trạng ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại ở Việt nam và lựa chọn ngành mũi nhọn, các điều kiện để bảo đảm cho sự tăng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, hoài Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Ch527d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn