Trích dẫn APA

Rohn, J. (2016). Triết lý cuộc đời. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Rohn, Jim. Triết Lý Cuộc đời. Hà Nội: Lao động, 2016.

Trích dẫn MLA

Rohn, Jim. Triết Lý Cuộc đời. Hà Nội: Lao động, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.