Doanh nghiệp khởi sự tăng cao sau 5 tháng thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Hồng Minh
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00471naa a2200145 4500
005 20161019045642.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Trần, Thị Hồng Minh 
245 1 0 |a Doanh nghiệp khởi sự tăng cao sau 5 tháng thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 /  |c Trần Thị Hồng Minh 
653 |a Doanh nghiệp 
653 |a Luật doanh nghiệp 
773 0 |g 2015, Số 24, tr.5-7  |t Kinh tế và Dự báo 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 48948  |d 48948