Quyền có việc làm của người lao động tiếp cận dưới góc độ quyền con người /

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Tuyết Nhung
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00573naa a2200169 4500
005 20161019045644.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Trần, Thị Tuyết Nhung 
245 1 0 |a Quyền có việc làm của người lao động tiếp cận dưới góc độ quyền con người /  |c Trần Thị Tuyết Nhung 
653 |a Người lao động 
653 |a Quyền có việc làm 
653 |a Quyền con người 
653 |a Quyền của người lao động 
773 0 |g 2015, Số 23, tr.44-49  |t Kiểm sát 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 49074  |d 49074