Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 24: 1963

Tập hợp 69 văn kiện phản ảnh hoạt động lãnh đạo của ĐCSVN trong năm 1963 về xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước và đề ra nhiệm vụ quốc tế của Đảng

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn