Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 35: 1964

Tập hợp 48 văn kiệm phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam trong năm 1964 về triển khai học tập Nghị quyết 9 Ban chấp hành trung ương khóa III, cụ thể hóa đường lối kinh tế và các quan điểm về xây dựng CNXH ở miền Bắc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn