Văn kiện Đảng toàn tập (tập 23: 1962)

Sách tập hợp các văn kiện phản ảnh hoạt động lãnh đạo của ĐCSVN trong năm 1962 về đẩy mạnh công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, thực hiện đấu tranh thống nhất đất nước theo đường lối ĐHIII

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn