Quy định pháp luật về cán bộ, công chức và tuyển dụng cán bộ công chức

Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về chức, thi tuyển công chức và nâng ngạch, về xử lý kỷ luật đối với công chức và các quy định có liên quan

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Qu600đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 04-30-2016 23:59  Gọi tài liệu này về