Chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm y tế và quy trình hạch toán các khoản chi phí phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Ngọc Tuyền (Hệ thống), Tăng Bình (Hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Lao động , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.02 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn