Kỷ yếu đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIII : (Nhiệm kỳ 2011 - 2016) /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Cần Thị Chuyên, Phạm Thị Dung, Sòi Ngọc Cương (Trực tiếp biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Sơn La : Knxb , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn