Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam Văn phòng Trung ương Đảng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Knxb , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.259 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn