Những nhân vật quân sự nổi tiếng thế giới\

Sách giới thiệu sự nghiệp của các nhân vật với những thành tích quân sự nổi bật trong lịch sử nhân loại thế giới từ cổ đại đến ngày nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Kha, Xuân Kiều
Đồng tác giả: Hà, Kim Sinh, Hà, Nhân Học, Phan, Quốc Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Nh556n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn