G.W.Bush - Người dẫn dắt nước Mỹ: Sách tham khảo\

Sách phác họa hình ảnh của tổng thống Mỹ G.W.Bush với những tác động từ gia đình, truyền thống dòng họ, quá trình lập nghiệp, đồng thời phân tích cuộc đua vào nhà Trắng giữa Bush và Gore vào Nhà Trắng

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Quốc Anh
Đồng tác giả: Quang Phương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973.931 G000w
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn