Trích dẫn APA

Poupard Paul, & Nguyễn, M. H. (2002). Các tôn giáo\ (Tái bản lần thứ hai.). Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Poupard Paul, and Mạnh Hào Nguyễn. Các Tôn Giáo\. Tái bản lần thứ hai. Hà Nội: Thế giới, 2002.

Trích dẫn MLA

Poupard Paul, and Mạnh Hào Nguyễn. Các Tôn Giáo\. Tái bản lần thứ hai. Hà Nội: Thế giới, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.