Huế-lễ hội dân gian: Tác phẩm được giải thưởng của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam năm 1996\

Sách khảo sát, miêu tả những lễ hội dân gian, tập tục đã mất và hiện đang tồn tại trong phạm vi dân tộc Kinh ở Thừa Thiên-Huế

Lưu vào:
Tác giả chính: Tôn, Thất Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 394.26 H507l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn