Những vấn đề thi pháp văn học dân gian\

Sách tập hợp những bài viết đã được công bố trên các tạp chí đề cập tới hai đối tượng quan trọng nhất trong văn học dân gian người Việt là truyện cổ và văn vần trên cơ sở vận dụng phương pháp nghiên cứu của thi pháp học

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuân Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn