Vũ trung tùy bút\

Sách giới thiệu tóm tắt tiểu sử tác giả Phạm Đình Hổ và tác phẩm Vũ trung tuỳ bút; đánh giá về thể loại và giá trị của tác phẩm cùng toàn bộ bản dịch sang tiếng Việt của tác phẩm

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đình Hổ
Đồng tác giả: Trần, Kim Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 V500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn