Hoàng Tuệ - Tuyển tập ngôn ngữ học

Sách hệ thống và giới thiệu các công trình nghiên cứu của giáo sư Hoàng Tuệ về các vấn đề lý luận chung, những vấn đề xã hội của ngôn ngữ học, về ngữ pháp tiếng Việt, nghệ thuật ngôn từ và các bài viết của bạn bè, đồng nghiệp về ông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Ngôn ngữ học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia HCM, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 410 H407t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn