Lý lịch tư pháp: Thông tin chuyên đề

Lý lịch tư pháp là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng của mỗi quốc gia và thực trạng của công tác này trong tình hình hiện nay ở nước ta. Sách có dẫn những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lý lịch tư pháp, kèm theo phần tham khảo về lý lịch tư pháp của Cộng hòa Pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.9 L600l
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về