Luật Hiến pháp Việt Nam: Giáo trình

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản, những khái niệm, nguồn gốc ra đời, bản chất và sự phát triển của Hiến pháp trong xã hội tư sản và xã hội chủ nghĩa; chế độ chính trị, kinh tế, đối ngoại quốc phòng, văn hóa, giáo dục của Nhà nước XHCN Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trường ĐH Luật Hà nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 L504h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 07-10-2007 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 07-16-2008 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn