Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Sơn La\

Với nguồn sử liệu khảo cổ học, đã xác định đặc trưng văn hóa từng giai đoạn trong tiến trình phát triển tiền-sơ sử Sơn La, xác định việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cổ xưa của Sơn La, cung cấp chứng cứ về mối giao lưu văn hóa rộng mở giữa cư dân cổ ở Sơn La với miền Tây Bắc và Bắc Việt Nam; giớ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Sử
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Lan, Võ, Quý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Kh108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn