Lược khảo triết học phương Tây hiện đại\

Sách giới thiệu tổng quan về triết học phương Tây TK19, và TK20; các trào lưu của triết học phương Tây hiện đại: về con người, khoa học, tôn giáo; sự du nhập của triết học phương Tây ở miền Nam Việt Nam trong những năm 60-70 của TK20; niên đại các nhà triết học chính trong thời đại hiện đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đăng Duy
Đồng tác giả: Nguyễn, Tiến Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 190.7 L557k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn