Những năm tháng quyết định\

Sách giới thiệu hoạt động của Bộ chính trị, BCHTW, quân uỷ TW, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong giai đoạn quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc từ 1973 - 1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Văn Thái
Đồng tác giả: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003
Phiên bản:In lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.09 Nh556n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn