Những năm tháng quyết định\

Sách giới thiệu hoạt động của Bộ chính trị, BCHTW, quân uỷ TW, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong giai đoạn quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc từ 1973 - 1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Văn Thái
Đồng tác giả: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003
Phiên bản:In lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01700nam a2200337 a 4500
001 5227
005 20161019034421.0
008 041007s2003####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 8(V) 
082 |2 23  |a 340.09  |b Nh556n 
100 |a Hoàng, Văn Thái 
245 1 |a Những năm tháng quyết định\   |c Hoàng Văn Thái, Trần Trọng Trung 
250 |a In lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung 
260 |a Hà Nội:   |b Quân đội nhân dân,   |c 2003 
300 |a 328tr. 
520 |a Sách giới thiệu hoạt động của Bộ chính trị, BCHTW, quân uỷ TW, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong giai đoạn quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc từ 1973 - 1975 
653 |a chiến tranh 
653 |a lịch sử 
653 |a quân sự 
653 |a văn học 
653 |a việt nam 
700 |a Trần, Trọng Trung 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040005287 
942 |c BK 
999 |c 5068  |d 5068 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 340_090000000000000_NH556N  |7 0  |9 13103  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 340.09 Nh556n  |p VV00015110  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 340_090000000000000_NH556N  |7 0  |9 13104  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 340.09 Nh556n  |p VV00015111  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 340_090000000000000_NH556N  |7 0  |9 13105  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 340.09 Nh556n  |p VV00015108  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 340_090000000000000_NH556N  |7 0  |9 13106  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 340.09 Nh556n  |p VV00015109  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK