Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam

Sách trình bày những thách thức môi trường trong quá trình phát triển toàn cầu; phân tích vấn đề môi trường ở Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH như sự suy thoái đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, tác động của tai biến môi trường đến sự phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đưa r...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.7 B108v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn