Niên giám thống kê lao động-thương binh và xã hội năm 2002

Sách giới thiệu những số liệu thông tin thống kê cơ bản về lao động, việc làm, dạy nghề, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và về các vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn