Kinh tế học phát triển: Giáo trình dùng cho hệ cử nhân chính trị

Giáo trình nghiên cứu các phạm trù, quy luật vận động, phát triển của nền kinh tế và phương thức chuyển nền kinh tế từ trình độ phát triển thấp lên trình độ phát triển cao, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn