Problems and materials on negotiable instruments\

Cuốn sách hướng dẫn kỹ cho sinh viên về các khái niệm, thuật ngữ cơ bản của hoạt động ngân hàng, tài chính, đặc biệt là các tài liệu luật pháp liên quan đến phương tiện thanh toán ghi nợ, tín dụng, đầu tư

Lưu vào:
Tác giả chính: Douglas J. Whaley
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston: Little, Brown, 1988
Phiên bản:xb.lần thứ 2
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.73 Pr418l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn