Quản lý tài chính công\

Sách cung cấp cơ sở lý luận về tài chính công và quản lý tài chính công, phân tích việc quản lý đối với từng bộ phận của tài chính công như: quản lý thu chi ngân sách, quĩ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước cùng hệ thống tổ chức quản lý gồm thanh tra và kiểm toán...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Ty
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn