Mỹ điều chỉnh chính sách kinh tế\

Sách trình bày những chính sách kinh tế và điều chỉnh chính sách kinh tế cơ bản trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, đối ngoại, giáo dục, khoa học công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp của nước Mỹ những năm 90 và định hướng chính sách những năm đầu thế kỷ XXI...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thiết Sơn
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH&NV Quốc gia. Trung tâm nghiên cứu Bắc Mỹ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.973 M600đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn