Nguyễn Trãi trên đất Thanh\

Sách nghiên cứu về sự nghiệp thăng trầm và những tác phẩm thơ văn của Nguyễn Trãi; đồng thời giới thiệu hệ thống di tích và thắng cảnh Lam Sơn, Thanh Hóa nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc đời ông

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 Ng527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn